Redesign identity a loga Freelance Core

Redesign loga Freelance Core začal s mým zapojením se do teamu. Ještě předtím, než se Freelance Core zrodilo, jeho členové fungovali ve vzájemné provázanosti už dlouho. Spolupráce několika výjimečných kolegů se s minulým rokem a nutností fungovat na dálku výrazně posílila, a na světě se objevil nový projekt Freelance Core — organismus multioborového kolektivu schopných freelancerů, který si nejdříve ze všeho stanovil svou náramnou vizi.

Koncept původního loga byl založený na zajímavém grafickém propojení tří “E”, avšak čím více se upevňovala nová vize, tím více se objevovala potřeba ji skrze brand nechat mluvit hlasitěji. Kolektiv Freelance Core byl natolik otevřený, že se postupně rozhodlo o redesignu. 

Přesto, že jste to většinou vy, kdo zosobňuje váš produkt, kdo má vizi a ví, o čem to celé je — nebývá vůbec lehké vyprodukovat vlastní brand. Velmi totiž pomáhá odstup. Vzhledem k mému zapojení se do Freelance Core jsem tak stála před výzvou zkombinovat roli insidera (člena kolektivu) a roli outsidera (designéra, který pracuje pro svého klienta).

Napřed jsem potřebovala Freelance Core dobře nasát, abych mohla brand rozmluvit směrem jeho vlastních vizí.


Freelance Core brand chce vyprávět, že:

 • Je unikátní komunitou vysoce schopných freelancerů. Najdete mezi nimi brilantní seniorní online marketéry a marketérky, webové a grafické designéry a designérky, UX/UI designéry a fotografky.
 • Vytváří jakousi galerii freelancerů s různým zaměřením a projekty, kteří zároveň kontinuálně budují jedinečné momentum vzájemné spolupráce. Díky tomu jsou schopni v závislosti na projektu odvést v různém složení a počtu kvalitní práci, která je garantována celkovým Freelance Core tělesem.
 • Kolektiv mezi sebe neustále chrlí nové informace a postupy — klade velký důraz na osobní a profesní růst svých členů, a tím i celého tělesa.
 • Kvalitní vzdělávací kurzy a školení nabízí Freelance Core i svým klientům.
 • “Freecóráci” se vyznačují svěžím, pohotovým i pohodovým přístupem a zároveň velkou profesionalitou.

Zhodnocení původního loga

 • Hlavní idea v pozadí původního loga byla především grafická — zajímavě uchopená potřeba propojit písmena E na konci všech tří slov (Free, Lance, Core) v jedno. Vzhledem ke stěžejním ideám, které se staly obsahem vize jsem grafickou ideu nevnímala jako dostatečnou vůdčí ideu. Naopak mi přišlo, že je škoda, aby vystupovala do popředí na úkor některých zásadnějších.
 • Kolektivní charakter a způsob, jakým členové Freelance Core fungují, jak se společně vyvíjejí okolo svých principů a procesů — reprezentována slovem “Core” (neboli “jádro”) byla v původním logu reprezentována tečkou u “E”. Toto vyjádření “jádrovitosti” jsem nevnímala jako dostatečně vypovídající o tom, že kolem sebe něco soustředí či rámuje. Spíše se mi zdálo, že ona tečka vznikla trochu násilím poté, co bylo potřeba ono jádro nějak dostat do již uchopené ideje “tři E v jednom”. 
 • V původním logu mi chyběla větší práce s logem pouze v černobílé variantě, na nichž se často nejlépe ukazuje funkčnost loga. To by věřím pomohlo o lepší práci s fontem a zarovnáním všech částí.
 • Barvy použité v logu na mě působí více usedleji, než jak vnímám kolektiv Freelance Core, stejně tak podle mě barevný gradient logu přidává zbytečnou tíhu minulých let.

Designový proces tvorby nového loga

V závislosti na vizi a kritice původního loga se započal designový proces rychlých návrhů a konzultací. Ze začátku jsem vnímala silnou potřebu klienta do toho vstupovat a přicházet s již více či méně hotovými prvky — například potřeba onen charakter jádra vyjádřit skrze prvek hřídele nebo ložiska (části fungující dobře pospolu) v podobě více (ideálně tří) částí. Nakonec jsme po mnohých pokusech došli k tomu, že samotný prvek je příliš mechanický.

Rychlé sdílení návrhů umožňuje lépe klienta vtáhnout a šít mu na míru. Na druhou stranu, čím více se tomuto sdílení rychlých návrhů designer otevře, tím více hrozí, že se mu otěže designoveho porcesu vysmeknou a ztratí své tvůrčí flow. Je proto dobré učit se zaznamenat moment, kdy už je třeba si určit hranici. Jakmile tlak klienta “přiškrtit” proces hned na začátku vlastním konceptem opadl, uvolnil se prostor pro zaujetí větší perspektivy a zrodil se, nakonec i ve spolupráci s klientem — koncept, který obsáhl zásadní “věty”, které chce Freelance Core vyprávět. 

 • Galerie freelancerů a projektů reflektuje širokou paletu individuálních dovedností a stylů, které se unikátně skloubí pro potřeby daného klienta. Mým záměrem proto bylo vytvořit tzv. dynamickou identitu — vizuál umožňující hravost a změnu se zachováním jednotnosti.
 • Komunikace s klientem a komunikace a propagace klienta jsou pro Freelance Core klíčové. Vše se děje prostřednictvím galerie projektů a členů, která zve k návštěvě, zve k prohlédnutí si a nabízí inspiraci. Proto jsem se rozhodla použít jako stavební kámen — prvek průhledu či obrazovky, který funguje podobně jako rám (ať už fyzický nebo konceptuální) ohraničující umělecké dílo v galerii i mimo ni. Průhled, který ale zároveň komunikuje zpět. Představit se tak může pokaždé jiný projekt či spolupráce rámované celkovou kvalitou Freelance Core. 
 • Bázi pro průhled jsem vytvořila pomocí písmen O a R. Vzhledem k tomu, že slovo Core má 4 písmena, bylo tak možné průhledu vtisknout “pocit jádra”.

Ideační fáze designu loga — hra s ideou průhledu

Spojení písmen O a R do formy displeje, který zobrazuje, a průhledu, který komunikuje — spojení obou písmen navíc vytváří tvar komunikační bubliny.

Výsledný tvar

Co se textové části loga týče, chtěla jsem použít velmi jednoduchou podobu, která dá dynamickému prvku základnu a nechá jej vystoupit. Porobně vlastně funguje i Freelance Core, které je tichou, avšak silnou oporou svých členů, starající se o to, aby primárně ve vzájemné spolupráci vynikli jejich dovednosti. Použila jsem jednoduchý font, který působí pevně, logo je také více do šířky, což ukazuje stabilitu; přesto slovo Freelance Core působí záměrně odlehčeně.

 

Záměrem bylo použít svěží verzi modrozelené barvy, tou mě ve výsledku inspiroval klient.

Dynamické logo Freelance Core, které je předstupeň brand identity, v současné fázi umožňuje rozmanitou hru a zobrazení — s tím dále budeme pracovat a ideu rozvíjet. Logo už ale v této podobě vyjadřuje výše zmíněné, především dovednost Freelance Core velmi kvalitně prezentovat a propagovat své klienty v online prostoru a prodávat jejich produkty, zve k ukázce zajímavých osobností, které Freelance Core tvoří a jejich prací — to vše na pozadí principů a procesů, které jsou tichou vodou, která břehy mele a zajišťuje kvalitu výsledných proměnných.


Honza Verner a Lukáš Bednařík

Bc. Jan Verner

Communication & Educational Programs

Tel.: +420 721 194 032

E-mail: honza@freelancecore.com

LI: Jan Verner

FB: @jverner8

IG: pan_verner

45