Zrození a vize epitomu kreativity Freelance Core

wp:paragraph {„fontSize“:“large“}

Rok 2020 se nesl ve znamení evolučního pokroku celosvětového rozměru. Nutno podotknout, že se k němu už nějakou chvíli schylovalo. Byla jen otázka času, kdy se objeví konkrétní spouštěč. Prudký nástup globální pandemie ovlivnil téměř všechna odvětví průmyslu, výroby, služeb a silně se podepsal na jistotách, které se ve většině Evropy zdály po desetiletí zcela neměnné. Rok s dvacítkou na konci ale přinesl i masivní rozvoj komplexní spolupráce výhradně digitální cestou. Zpočátku provizorní moduly, které měly za cíl stabilizovat, řídit a efektivně vyhodnocovat projekty na dálku, posunuly vývoj a potřeby komunitní online konektivity o řadu let vpřed. Tyto okolnosti a obětavá práce několika výjimečných lidí byla rozbuškou pro vznik multioborového kolektivu freelancerů. Světlo turbulentního světa tak spatřila galerie projektů i portfolio služeb Freelance Core.

Kooperace „na remote“ napříč businessovým spektrem

Omezení volného pohybu, rapidní snížení možnosti vycestovat ale i částečné znemožnění sdílení společných pracovních prostor v kombinaci s různou intenzitou vládních opatření. Právě tento mix zapříčinil násobné urychlení potřeby kooperace bez osobní účasti. Sedět na několika židlích zároveň tak přestala být naivní představa, nýbrž pragmatická nutnost. Během několika týdnů byly velké korporace, menší firmy, obchody, ale i jednotlivci nuceni optimalizovat svůj výkon, interní procesy, součinnost a setkávání na dálku. Hudba budoucnosti se během chvíle překlopila do playlistu, jehož obsah si teď přehráváme denně. Kdo chytil vlnu, ze surfu už nespadne. Ani korporace jako třeba Avast. Staré (ne)pořádky vzaly za své.

„Ta pandemie hodila vidle do spousty aktivit, které jsme plánovali, ale zase přinesla nové příležitosti a to, čím se zabýváme, zesílilo na intenzitě,“ pronesl před časem šéf společnosti Jiří Vlček s tím, že uplynulé měsíce změnily i způsob myšlení ve firmě.

Zdroj Seznam Zprávy, 21. 4. 2021

Pracovat na „home office“ začalo během roku 2020 rezonovat napříč světem lidí natolik, že se specifika tohoto způsobu výkonu zaměstnání promítla do každodenního života tisíců z nás. A nejen tam. Ve stovkách novinových titulků i hojně diskutovaných sociologických a psychologických tématech jsme mohli na toto slovní spojení najednou narazit. Řada lidí tento nový jev nadšeně oslavovala, zrovna takové množství zaměstnanců, kolegů, manažerů i freelancerů nebylo na novou výzvu vůbec připraveno. Z osobní zkušenosti vím, že se s odlukou osobního kontaktu s kolegy (především ve vztahu k běžné komunikaci, plnění drobných výzev, nebo k prachobyčejnému popíjení kávy), ale i s oddělením od svého pracoviště 100% nesrovnali dodnes. Národní výzkum tyto skutečnosti potvrdil. Více obyvatel ČR upřednostňuje práci v kanceláři než dálkově.

Samotné firmy aplikují různé modely typu (3 dny v práci, 2 dny doma), kdy se sami snaží vyjít vstříc svým zaměstnancům. K novým procesům přistupují s otevřenou myslí a přemýšlí o časové efektivitě i pružnosti místa působiště svých zaměstnanců. Především ale reagují na aktuální situaci, která se může celosvětově ještě pár let formovat. A něco mí říká, že se opravdu formovat bude.

Svět se digitalizuje a události posledního roku vše akcelerovaly. Productboardu se extrémně daří.“, bilancuje CEO českého startupu Productboard Hubert Palán, který je napojen na kalifornské Silicon Valley a prestižní investoři mu již věnovali více než 72 milionů dolarů.”

Zdroj CzechCrunch, 22. 4. 2021

Při takové úvaze to skoro vypadá, že každá instituce, která chce držet krok s konkurencí nebo alespoň nezůstat pozadu, se bude muset přizpůsobit. To ale nutně neznamená snížení efektivity nebo klesající grafy výnosů. Zoom, Discord, Clubhouse (ale i Skype, který prožil z mrtvých vstání), ambiciózní platforma Productboard a další aplikace zažily nebývalý rozmach a strmý nárůst uživatelů (i tržeb). Zmíněný tuzemský startup Productboard využívají pro plánování produktového vývoje služeb giganti jako Zoom, Microsoft, JCDecaux nebo Disney.

„…na prvním místě máme stále vizi pomoci firmám stavět lepší digitální produkty.“, proklamuje CTO Boardproduct Daniel Hejl.

Zdroj CzechCrunch, 22. 4. 2021

Freelance Core představuje virtuální komunitní portál bez poplatků

Právě v překotné době přelomu let 2020/ 2021 jsme dospěli k názoru, že je nutné účinně reformovat i definici coworkingu. S kolegy ze všech koutů světa od Kanady, přes Evropu, až po Austrálii nebo Bali jsme začali kooperovat na desítkách projektů v rámci Freelance Core.

Multioborový kolektiv freelancerů tak pojí nejen společná platforma a projekty, ale také potřeba profesního kontaktu s kolegy různých specializací. Kontinuálně získáváme nové klienty, navazujeme zajímavé spolupráce a spojuje nás chuť po inovativní kooperaci v moderním, neformálním a neagenturním prostředí.

Freelance Core funguje na bázi mezinárodního, komunitního členství, za které však jednotliví online coworkeři neplatí ani korunu. Dolary, eura ani kryptoměny. Ale pojí je efektivní affiliate program v rámci přerozdělování zakázek. Na počátku všeho stála obyčejná potřeba nahradit prázdné místo po občasné prokrastinaci (proti které nijak nebojuji) s kolegy v malebné kuchyňce u kávovaru v Coworkingu Olomouc.

Dnes už náš společný koncept sdíleného virtuálního coworkingu daleko přesahuje původní myšlenku. Dává prostor pro realizaci nejen dalších digitálních projektů, ale intenzivně se věnujeme také produkci, pořádání eventů, technickému zabezpečení akcí, designu, fotografii, grafice, streamingu, PR nebo edukativním programům. Především chceme ale široké veřejnosti, kolegům a případným partnerům nabídnout unikátní vhled do naší každodenní práce, motivace i zákulisí specifických projektů. Skrze online portfolio freelancerů umožňujeme lépe poznat tým zkušených kolegů. Tým skutečných osob, které se hmatatelně podílí na modelování tváře, navyšování obratů a prezentaci vaší značky, služby nebo produktu.

Komplexní rozměr spolupráce na základech osobní odpovědnosti

Epitom je magické slůvko. Můžete si jej vyložit jako ztělesnění společné formy existence nebo jako pomyslnou instanci představující komplexnější rozměr reality. Stejně nahlížíme i na naši práci, veškeré úspěchy a selhání (bez kterých to nejde) i poslání s dlouhodobým horizontem. Snahy i motivace Freelance Core nestaví na líbivých frázích, potutelných prodejních taktikách a vůni levného marketingu. Vše vychází z osobní odpovědnosti a ochoty. Důvěru našich partnerů, klientů, kolegů i přátel získáváme kontinuálně. Důraz klademe na dlouhodobé výsledky, maximální profesionalitu a enormní nasazení, které se nerovná intenzitě šumivého vína. Prchavé bublinky totiž zmizí, než byste řekli Bitcoin. Ale tom zase příště.

Honza Verner a Lukáš Bednařík